Rozliczenia wypracowanych godzin prac społecznych.

Koleżanko i Koledzy,

Na ostatnim posiedzeniu zarządu w dniu 24.03.2018 podjęliśmy następujące ustalenia w kwestii rozliczenia wypracowanych przez Was godzin prac społecznych:

 

  1. Do rozliczenia  roku gospodarczego 2017/2018 przyjmujemy tylko godziny ujęte w zbiorczych protokołach spisanych podczas organizowanych przez zarząd prac gospodarczych.
  2. Godziny rozliczane na indywidualnych protokołach (przez każdego z Was z osobna) przechodzą na kolejny sezon 2018/2019 i sumują się z obowiązkowymi do wypracowania godzinami w kolejnym sezonie. Przykład: jeśli ktoś w sezonie 2017/2018 wypracował 15 godzin, to w sezonie 2018/2019 ma do wypracowania 25 godzin. Przykład 2: jeśli ktoś wypracował w sezonie 2017/2018 25 godzin, to w sezonie 2018/2019 ma do wypracowania 15 godzin.
  3. Rozliczenie opłaty na zagospodarowanie łowiska zotanie dokonane w kolejnym sezonie gospodarczym. Daje to szansę myśliwym, którzy nie wypracowali obowiązkowych godzin, nadrobienia zaległości w nadchodzącym sezonie.

Darz Bór!